Disclaimer 2018

DISCLAIMER

Definities
Website: www.detassist.nl en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: Detassist B.V. de bevoegde uitgever van de webpagina

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s is eigendom van Detassist B.V. en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze content mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Detassist B.V.

Detassist B.V. werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Detassist B.V. geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
Detassist B.V. biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Detassist B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
Detassist B.V. verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
Detassist B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
Detassist B.V. zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Detassist B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.