cookies & privacy 2018

COOKIES

1. Tijdens een bezoek aan onze websites worden er functionele en analytische cookies en vergelijkbare technologieën op jouw computer, smartphone, tablet of andere device geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de websites op jouw computer, tablet of smartphone wordt aangemaakt en opgeslagen.

2. Detassist maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dat zijn cookies waarmee geen persoonsgegevens worden verwerkt:
a. De functionele cookies zorgen ervoor dat de websites goed functioneren.
b. Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van en wanneer jij de website bezoekt. Zo kunnen we er beter voor zorgen dat het gebruiksgemak van de website optimaal is.

3. Indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt Detassist gebruik van cookies die jouw interesse in kaart brengen, om het gebruik van de website voor ons inzichtelijk te maken. Wij kunnen op basis daarvan gerichte advertenties en andere content aan jou laten zien. Je kunt de toestemming altijd intrekken.

4. Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, bij het bezoeken van onze website. Ook kan je zelf instellen of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor je browser instellingen moeten aanpassen. Iedere browser is anders, je kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

PRIVACY PROTOCOL

Privacy Protocol Detassist B.V.
Via dit Privacy Protocol informeert Detassist B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Detassist B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Detassist B.V. respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018 stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?
Detassist B.V. verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van een opdrachtgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen als u contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot detachering waarvoor u zich heeft aangemeld.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Detassist B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Detachering;
  • Indiensttreding;
  • Projecten;
  • Om u informatie toe te sturen;
  • Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.

Cookies
Onze website maakt gebruik cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Detassist B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie, doorgeven (dataportability) en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, doorgeven aan een andere organisatie of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek doen aan Detassist B.V. door een mail te sturen naar info@detassist.nl o.v.v. uw naam en adres.  Detassist B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie of doorgeven reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Detassist B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

U heeft een klacht
Detassist B.V. hecht er waarde aan dat u een prettige klantrelatie of werkrelatie ervaart en daar tevreden over bent. Het gevoel serieus genomen te worden en zich thuis voelen bij Detassist B.V.  vinden wij belangrijk. Als u problemen ervaart of overweegt een klacht in te dienen, dan zoekt Detassist B.V. altijd eerst persoonlijk contact met u en bespreken we uw ervaringen met Detassist B.V.

Mocht er onverhoopt toch een verschil van inzicht blijven bestaan, dan kunt u een schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij Detassist B.V.. U ontvangt dan na ontvangst van uw klacht binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. Detassist B.V. streeft erna om binnen 4 weken uw klacht behandeld en afgerond te hebben. Mocht de bemiddeling door Detassist B.V. niet lukken of de klacht is te zwaar, dan kunt u uw klacht ook indienen bij een bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen
Detassist B.V. kan dit Privacy Protocol wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacy Protocol regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacy Protocol is in 2018 gemaakt.